El-bil

Til avtalt tid,

        kvalitet og pris

Velg en trygg, sikker og robust ladestasjon når du skal installere hjemmelader til elbilen din. Det stilles krav til en egen dedikert kurs fra sikringsskapet til ladestasjonen. Ladestasjonen er beregnet på å levere høy effekt flere timer hver dag, i motsetning til en vanlig husholdningsstikkontakt som ikke er konstruert for høy belastning over lang tid.


   Oslo Elektroinstallasjon AS                                                              Epost: Post@osloelektroinstallasjon.no                                                                        TLF: 97701172

   Glimmerveien 6                                                                                      Org: 913211510