Brannforebyggende el-kontroll

Til avtalt tid,

        kvalitet og pris

Brannforebyggende el-kontroll


Hvorfor utføre en el-kontroll?

Omtrent 40 % av alle branner i Norge har elektrisk årsak. Målsettingen med en el-kontroll er å kontrollere om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer og husdyr.


Hvem kan utføre el-kontroll?

Forsikringsselskapene krever at kontrolløren og foretaket skal være godkjent etter normserien NEK 405.

Gjennomfører du en el-kontroll etter NEK 405, og utbedrer eventuelle feil og mangler, kan du få opptil 20% rabatt på bolig-forsikringen hos de fleste forsikringsselskaper.

Vi har alle nødvendige sertifiseringer.   Oslo Elektroinstallasjon AS                                                              Epost: Post@osloelektroinstallasjon.no                                                                        TLF: 97701172

   Glimmerveien 6                                                                                      Org: 913211510